Aula virtual de Centre d'Estudis PolitècnicsCENTRE D'URQUINAONA
Plaça d'Urquinaona, 10, principal. 08010 Barcelona

CENTRE DE SANTA ANNA
Carrer Santa Anna, 28, principal. 08002 Barcelona